Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Święto Niepodległości

Wierni słowom Jozefa Piłsudskiego:

 „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości”

oddajemy  hołd bohaterom.

           Już od 11 listopada, dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Lublinie  mieliśmy możliwość zapoznania się z wystawą „Wielka Wojna na Lubelszczyźnie”. Wystawa prezentowała różne aspekty wojennej rzeczywistości lat 1914-1918,  istotną treść stanowiły materiały poświecone polskim dążeniom niepodległościowym.
            W roku 2019 Archiwum Państwowe w Lublinie jako jedna z najstarszych tego typu placówek w Polsce obchodzi jubileusz 100-lecia. Składamy gratulacje i podziękowania za działalność Archiwum, za troskę i upowszechnianie dziedzictwa polskiej historii, nauki i kultury. Życzymy aby kolejne lata sprzyjały zamierzeniom i dawały wiele satysfakcji. 

Tematyka wystawy wprowadziła nas do uroczystości historyczno-patriotycznej poświęconej 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, która odbyła się 13 listopada  br. w Bursie Szkolnej Nr 3. Wysłuchaliśmy niezwykle interesującego wykładu pt. „Polskie drogi do niepodległości w 1918 r.”, którego prelegentem był dr Robert Derewenda, pracowniknaukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Katedrze Historii Ustroju i Administracji Polski.

            Pragniemy bardzo gorąco podziękować, iż mimo taki wielu aktywności zawodowych i społecznych znalazł Pan Doktor czas aby przyjąć nasze zaproszenie .

Uroczystość została bardzo serdecznie przyjęta zarówno przez znamienitych gości jak i przez społeczność naszej placówki.