Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Pracownicy administracji i obsługi

Główna księgowa:   Małgorzata Capała     tel. 81 533 03 16 w.220

Księgowa:  mgr Katarzyna Skowrońska

Kierownik gospodarczy:   mgr inż. Andrzej Kordyga    tel.81 533 03 16   w.228

Sekretariat:  Renata Wolak     tel.81 533 03 16   w.224

Intendentka:  mgr Lidia Chróścik     tel. 81 533 03 16    w.221

Pracownicy administracji i obsługi:

Lidia Baran

Agnieszka Bielak

Tadeusz Buczkowski

Paweł Cichoń

Jolanta  Demianiuk

Bożena Grzesiak

Marcin Jaworowski

Anna Jaworska

Artur Kukuryk

Beata Kupińska

Jolanta Oraczewska

Ewa Piróg

Grzegorz Rzęsa

Aneta Samoluta

Agnieszka Skrajnowska

Izabela Sławińska

Agata Tylec