Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Ochrona danych osobowych

Z dniem  1 września 2018 r. Inspektorem Danych Osobowych w Bursie Szkolnej nr 3 w Lublinie został Pan Witold Przeszlakowski.

Dane kontaktowe:

adres email: bs3@iod.lublin.eu

tel: 81 466 1770