Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Ochrona danych osobowych

Z dniem 6 maja 2020 r. Pan Grzegorz Tymecki jest nowym zastępcą inspektora ochrony danych w czasie  nieobecności Pana Witolda Przeszlakowskiego pełniącego dotychczas tę funkcję w Bursie Szkolnej Nr 3 w Lublinie.

Dane kontaktowe:

adres email: bs3@iod.lublin.eu

tel: 81 466 1770