Bursa Szkolna Nr 3 w Lublinie

Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Wyniki rekrutacji do Bursy Szkolnej Nr 3 na rok szkolny 2021/22

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. 2020 poz. 1394. „W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek”

Osoby zakwalifikowane do Bursy Szkolnej Nr 3

zobowiązane są do dostarczenia do dnia 04.08.2021r. do godz.15:00

do siedziby bursy oświadczenia nr 2

(oświadczenia woli zamieszkania w bursie).

Pracownia gancarska

Dzięki gościnności Pana Piotra Skiby –  garncarza i mistrza ceramiki, odwiedziliśmy w Jadwisinie Jego pracownię. Poznaliśmy historię garncarstwa. Pan Piotr odkrył przed nami tajniki  tego pięknego zawodu,  zobaczyliśmy jak wygląda praca na kole, a Pani Magda pod okiem Mistrza uczyła się  jak „zamienić glinę w złoto”.
Wyjazd został zorganizowany w  związku z  poszukiwaniem inspiracji przez zespół projektowy,  pracujący nad pomysłami działań ekologicznych w ramach Konkursu Ekoczynni.

Moc Prezentów UNICEF

Nasza Bursa zakończyła realizację programu edukacyjnego „Moc Prezentów UNICEF”. Przygotowaliśmy wystawę tematyczną „Dzień Dziecka z UNICEF” oraz prezentację multimedialną o działalności UNICEF z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych. Następnym etapem realizacji programu było przeprowadzenie zajęć dla młodzieży w bursie. Odbyły się one dwukrotnie, w terminach 27 maja oraz 7 czerwca 2021 r.  Celem zajęć było kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz zapoznanie uczestników ze szczegółami akcji ” Prezenty bez Pudła”.

        Ostatnim etapem realizacji programu była przeprowadzona przez Samorząd Wychowanków Bursy Szkolnej Nr 3 akcja przygotowania „Prezentu bez Pudła”. Młodzież zdecydowała się przekazać następujące prezenty: mydło dla 100 dzieci, zestaw do walki z chorobami oraz zestaw do walki z niedożywieniem. Realizacja programu zwiększyła naszą świadomość na temat sytuacji dzieci w krajach rozwijających się oraz zrozumienia idei pomocy humanitarnej.

III Wojewódzki Konkurs Literacki dla Burs i Internatów „ Oblicze Miłości”

01.06.2021r w Bursie Szkolnej Nr 5 odbyło się podsumowanie III Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla Burs i Internatów „ Oblicze Miłości”, pod patronatem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem odzwierciedlało się w ilości przesłanych prac. Naszą placówkę reprezentowała Lena Pejo, która przygotowała dwa utwory: wiersz pt. „Jak perfumy” i bajkę pt:”Bajka o zakochaniu Pana Papuga”. Bezkonkurencyjna okazała się bajka, która zajęła I miejsce.

Rekrutacja

Uwaga!

Dnia 4 czerwca 2021 r. (piątek) składanie wniosków rekrutacyjnych do naszej placówki będzie odbywać się w godzinach 9.00 – 15.00

Matka Sybiraczka

Z okazji Dnia Matki w dniu 26.05.2021 r. wzięliśmy udział w projekcie edukacyjnym „Matce Sybiraczce”, organizowanym przez Bursę Szkolną Nr 2 . Chłopcy z Bursy Szkolnej Nr 3 udali się pod pomnik Matki Sybiraczki przy Lubelskim Centrum Kultury (ul. Hempla). Oddali cześć Matkom Syberii poprzez chwilę ciszy, złożenie kwiatów oraz wspólną modlitwę za duszę bohaterek naszej historii.

Moc prezentów UNICEF

Nasza Bursa przystąpiła 20 maja 2021 roku do projektu edukacyjnego ”Moc Prezentów UNICEF”. Łączymy ideę niesienia pomocy z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Celem projektu jest kształtowanie postawy zaangażowania społecznego oraz wsparcie działań pomocowych na rzecz najbardziej potrzebujących.Pomysłem na wsparcie dzieci potrzebujących pomocy humanitarnej jest „ Prezent bez pudła” https://unicef.pl/chce-pomoc/prezenty-bez-pudla

Samorząd Bursy podjął to wyzwanie solidaryzując się z najbardziej potrzebującymi dziećmi w różnych rejonach świata.

III Konkurs wiedzy o Lublinie – wyniki

Szanowni Państwo!
Poniżej prezentujemy wyniki III edycji Konkursu wiedzy o Lublinie pod hasłem „Lublin w czasie pandemii – miejsca za, którymi tęsknię…”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK w Lublinie. Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace, a opiekunom za nadzór nad ich przygotowaniem. Szczególnie dziękujemy Pani Katarzynie Komisarczuk – prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie za sprawdzenie prac konkursowych i przyznanie poszczególnych miejsc.

I miejsce – Julia Pietrzak (Bursa Szkolna Nr 2w Lublinie)
II miejsce – Lidia Teleszko (Bursa Szkolna Nr 3 w Lublinie)
III miejsce – Maja Maciejewska (Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie)
WYRÓŻNIENIA: Hubert Sobich (Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie), Kornel Żukowski (Bursa Szkolna Nr 3 W Lublinie).

Zachęcamy do zapoznania się z pracą Julii Pietrzak, która w sposób oryginalny, spójny i bardzo ciekawy rozwinęła hasło tegorocznego konkursu  i zajęła pierwsze miejsce.

Przystań w sieci

W roku szkolnym 2020/21 chłopcy z naszej placówki wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci” z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF POLSKA.

Nasi wychowankowie poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. 📱💻⌨️🖥🖨🖱🕹

Z okazji Dnia Świadomego Korzystania z Internetu w bursie,  wychowankowie  sektora IV – Jakub A. i Kacper G.  przygotowali animację. Zachęcamy do zapoznania się z filmikiem 😊⬇️

LINK: https://fb.watch/5jOHNyzCdL/