Bursa Szkolna Nr 3 w Lublinie

Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Podsumowanie Konkursu Fotograficznego „Jestem w domu, a w sercu wiosna”

Wiosną zaprosiliśmy młodzież do udziału w konkursie fotograficznym
 pt. „Jestem w domu, a w sercu wiosna”.

Jego celem było  zachęcaniemłodzieży  do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo,  do pozostania w domach i przestrzegania  przepisów obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.  

Zależało nam na uwieńczeniu obrazów z tego okresu (zdjęcia mogły być wykonane w domu, z okna, z balkonu, podczas spaceru).

Ciekawy kadr z ogrodu lub lasu miał stać się dla nas antidotum w tym trudnym okresie…

Oto wyniki Konkursu Fotograficznego „Jestem w domu a w sercu wiosna”

I miejsce ex aequo – Weronika Niedźwiedź,  Julia Sadowniczek

II miejsce – Marta Dec

III miejsce ex aequo – Amelia Sławacka, Aleksandra Borowiec.

Nagrody rzeczowe zostały przekazane osobom nagrodzonym osobiście.
Pozostałe osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymały wyróżnienia. Dziękujemy ,że podzieliliście się z nami emocjami towarzyszącymi Wam w tym trudnym czasie.


                                                                                                                   Organizatorzy konkursu:
                                                                                                          Ewa Bab
                                                                                                Iwona Kropidłowska

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA W BURSIE SZKOLNEJ NR 3 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zakwaterowanie odbywać się będzie zgodnie z poniższą procedurą. Naszym priorytetem jest  zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom oraz pracownikom Bursy, prosimy o przestrzeganie wprowadzonych zasad przy zakwaterowaniu.

Zakwaterowanie w dniu 31.08.2020 r. (poniedziałek) dla wychowanków nowoprzyjętych do bursy oraz wychowanków z Bursy Szkolnej nr 7  odbędzie się w porządku alfabetycznym w godzinach:

16.00 – 17.00 – nazwiska wychowanków od litery A do G (włącznie)

17.00 – 18.00 – – nazwiska wychowanków od litery H do Ż

Wychowankowie kontynuujący zamieszkanie będą kwaterowani w godzinach 18.00 – 20.00. Ci, których przyjazd nie jest konieczny w dniu 31.08.2020 r. zgłaszają się do bursy w dniu 01.09.2020 r.

W przypadku, gdy przyjazd do placówki w/w  dniach jest niemożliwy, należy poinformować o takim fakcie telefonicznie, podając przyczynę i datę stawienia się w bursie.

UWAGA!!!!!!

Warunkiem zakwaterowania jest zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021 oraz przywiezienie ze sobą oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna w przypadku wychowanka niepełnoletniego lub wychowanka pełnoletniego.

Regulamin funkcjonowania Bursy rok szkolny 2020-21

Oświadczenia rodzica w zwiazku z zakwaterowaniem

WAŻNE INFORMACJE

1. Do bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie zdrowi, którzy nie wykazują żadnych objawów chorobowych wskazujących na infekcje.

2. Przed wejściem do bursy prosimy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.

3. Po każdorazowym wejściu do budynku bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć osłonięte usta i nos.

4. Przyjmowanie młodzieży odbywać się będzie w pokojach wychowawców   i uczelniach na poszczególnych sektorach.

5. Wyznaczeni wychowawcy skierują nowoprzyjętych wychowanków do poszczególnych grup.

6. Podczas zakwaterowania z wychowankiem do bursy może wejść tylko jeden  z rodziców lub opiekunów.

7. Do bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, opiekacze, tostery itp.

8. Bursa zapewnia wszystkim wychowankom pościel i bieliznę pościelową.

9. Wychowankowie proszeni są o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego, małej kłódki z 2 kluczykami. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, aby wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku.

10. Wychowankowie zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowania się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej).

UWAGA WYCHOWANKOWIE!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od dnia 18 maja 2020 roku uczniowie ostatnich klas szkół branżowych I stopnia i klas III technikum mogą odbywać staże uczniowskie oraz praktyki zawodowe. W związku z tym bursa udostępnia możliwość zamieszkania wychowankom w tym okresie. Ponadto taką możliwość mają także tegoroczni maturzyści, dla których w szkołach organizowane są konsultacje przedmiotowe. Zainteresowani pobytem w bursie powinni skontaktować się ze swoim wychowawcą w celu ustalenia szczegółów zamieszkania. Wymagana jest pisemna zgoda wychowanka pełnoletniego, a w przypadku niepełnoletniego – rodzica lub opiekuna prawnego.

Uwaga wychowankowie !!!


Dyrektor i Wychowawcy proszą Wychowanków Bursy Szkolnej Nr 3 o podanie swoich adresów e-mail aktywnych w dziennikach elektronicznych, telefonicznie lub na pocztę właściwego wychowawcy grupy:

gr. I – ikropidlowska@bs3.lublin.eu
gr. I a – kontakt telefoniczny lub sms
gr. II – mkepa@bs3.lublin.eu
gr. III – dpomianowska@bs3.lublin.eu
gr. IV – wbajdak@bs3.lublin.eu
gr. IV a – ebab@bs3.lublin.eu
gr. V – rsokolowska@bs3.lublin.eu
gr. VI – kpasniczek@bs3.lublin.eu
gr. VI a – mciolek@bs3.lublin.eu
gr. VII – dewert@bs3.lublin.eu
gr. VIII – lkowalczyk@bs3.lublin.eu
mkarpik@bs3.lublin.eu
biblioteka – molszewska@bs3.lublin.eu

Adresy e-mail są niezbędne do przekazywania informacji dotyczących opłat za bursę, kontynuacji i rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz do spraw bieżących.

Dziękujemy i życzymy dużo zdrowia 

Erato

Dnia 13.02.2020 r. w Bursie Szkolnej Nr 2 w Lublinie odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej dla wychowanków Burs i Internatów Województwa Lubelskiego „ERATO”. Naszą placówkę reprezentowało troje wychowanków: Julia Stefaniak przedstawiła wiersz Juliusza Słowackiego pt: Rozłączeni,  Gregorio Jakubczyk deklamował utwór Juliana Tuwima pt: List zza oceanu; Sylwester Jędruszak zaprezentował dzieło własnego autorstwa pt.: Cud- niespotykany.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która chętnie wzięła w nim udział. Liryczne spotkanie wprowadziło wszystkich w melancholijny i rzewny nastrój.

Kampania „HAZARD? Nie, dziękuje.”

W dniu 13.02.2020 r. wychowankowie Bursy Szkolnej Nr 3 uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „HAZARD? Nie, dziękuję!”.Celem akcji jest zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych w tym sieci Internet, a także podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard a w konsekwencji uzależnienie od niego.Uzależnienie od gier jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy ale i ich rodziny.Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie chłopców mieszkających w naszej bursie.Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Służby Celnej za przeprowadzone zajęcia.

Biblioteka bursy

Biblioteka bursy posiada uniwersalne zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, które służą kształceniu i rozwojowi młodzieży. Jest, to także miejsce ciekawych spotkań podczas, których wychowankowie mogą grać w gry planszowe, układać puzzle, brać udział w warsztatach plastycznych. Organizowane są cykliczne wyjścia do teatru. Odwiedziny w bibliotece to oczywiście, także znakomita okazja do miłego spędzenia czasu wolnego w kreatywny sposób. Prowadzone są dyskusje na temat przeczytanych książek, zainteresowań oraz rozmowy o życiu codziennym.

            Zachęcamy wszystkich do wypożyczania książek i czasopism, korzystania z czytelni.