Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Dyrekcja

Dyrektor

mgr Jerzy Kursa    tel. 81  533 03 16  wew. 215

 Wicedyrektor

mgr Dariusz Winiarczyk   tel. 81 533 03 16 wew. 210