Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Kontakt

          BURSA SZKOLNA NR 3 LUBLINIE
ul .Weteranów 3
20 – 038 Lublin

tel.: 81 533 03 16
tel./fax: 81 533 25 11

e-mail: bursa3lublin@wp.pl

www.bursa3lublin.pl

NIP: 712 194 00 65
REGON: 000201201

                                                   CZESNE   NR KONTA: 5212 4015 0311 1100 1001 6981 00
                                                  ŻYWIENIE  NR KONTA: 2912 4015 0311 1100 1001 6981 26

                                                DOCHODY WŁASNE   NR KONTA:   09 1240 1503 1111 0010 0763 1103

 

Dane do przelewu:

Odbiorca: Bursa Szkolna Nr 3

20 – 038 Lublin  ul. Weteranów 3

Nr rachunku :  09 1240 1503 1111 0010 0763 1103

Zleceniodawca: …………………. ( nazwisko i imię oraz adres)

Tytułem: zakwaterowanie w dniu…………………………………………

dotyczy……………………………….( nazwisko i imię osoby do zakwaterowania )