Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Serdecznie zapraszamy nowych wychowanków wraz z rodzicami w dniu 01.09.2019 r. (niedziela) od godziny 12.00

Rodziców nowo przyjętych wychowanków zapraszamy na zebranie organizacyjne,które odbędzie się o godz. 14.30 w auli bursy.

W przypadku braku możliwości stawienia się w w/w terminie bądź rezygnacji z miejsca w bursie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. telefonu 81 533 03 16.

Przy przyjęciu wychowanek powinien posiadać:

– dowód osobisty lub akt urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na adres stały

– 2 zdjęcia

– małą kłódkę z 2 kluczykami do szafki na obuwie

– obuwie miękkie do zmiany, klapki pod prysznic

-przybory toaletowe

Wychowanków kontynuujących zamieszkanie zapraszamy
01.09.2019 r.  od godziny 14.00 do godz.18.00