Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Najczęstsze błędy popełniane przez dobrych rodziców

Najczęstsze błędy popełniane przez dobrych rodziców:

 

Błędne przekonania to przekazywane dzieciom przez rodziców szkodliwe komunikaty, które mogą okazać się negatywne i destrukcyjne, gdy dzieci już dorosną.

 

 • Najczęściej występujące błędne przekonania, których należy unikać, to:

 

 

 • ?We wszystkim muszę być dobry?
 • ?Znaczę tyle, co moje osiągnięcia?
 • ?Negatywne uczucia są złe?
 • ?Wszyscy muszą mnie lubić?
 • ?Popełnianie błędów jest złe?
 • ?Proszenie o pomoc jest oznaką słabości

 

 

Fot. Maryam Afnan Ahmad

 

Należy unikać komunikatów zawierających błędne przekonania. Warto skupić się na tym, co służy budowaniu właściwej komunikacji, a co za tym idzie adekwatnego poczucia własnej wartości u młodego człowieka. Oto zasady, które warto uwzględnić w procesie wychowywania:

 

   • Wszystkie dzieci wymagają uwagi
   • Zauważaj dobre zachowanie, a nie tylko złe
   • Chwal konkretne zachowania, nie stosuj pochwał ogólnych
   • Próbuj ?wyłapać? dobre zachowania dziecka i je nagradzaj
   • Chwal każdy krok ku pożądanemu zachowaniu
   • Chwal starania, nie tylko wyniki
   • Czasami trzeba nagradzać brak złego zachowania
   • Surowość czy liberalizm nie mają takiego znaczenia, jak stałe przestrzeganie zasad i konsekwencja
   • Zawsze postępuj zgodnie z zasadami
   • Daj jedno ostrzeżenie, a potem dopiero zastosuj odpowiednią karę
   • Konsekwentne zasady są dla dzieci źródłem przejrzystej struktury, która zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, przewidywalności i kontroli
   • Dbaj o konsekwentne wykonywanie porannych i wieczornych czynności
 • Stosuj krótkie i łatwe do zrealizowania kary, które nie obniżają poczucia wartości dziecka
 • Wyciągaj odpowiednie i adekwatne konsekwencje
 • Nie zaprowadzaj dyscypliny, kiedy jesteś zły
 • Stosuj dyscyplinę w odpowiednim momencie
 • Wprowadzaj dyscyplinę żeby uczyć
 • Celem stosowania dyscypliny nie jest udowadnianie, kto ma rację, a kto nie. Takie podejście sprzyja, bowiem konfliktom i budzi w dziecku poczucie wstydu
 • Celem dyscypliny jest zmiana zachowania, które stwarza problemy, a nie poniżenie i skrzywdzenie dziecka
   • Rodzice powinni tworzyć jeden front
   • Kiedy dzieci dorastają, otwarta komunikacja staje się najskuteczniejszą metodą wychowawczą.
   • Otwarta komunikacja łagodzi konflikty między rodzicem a dzieckiem
   • Kiedy rozmawiasz z dziećmi albo z nastolatkami, skupiaj na nich całą uwagę
   • Następujące role wychowawcze doprowadzają do komunikacji zamkniętej, której należy unikać:

 

-rodzic autorytarny

-rodzic pouczający

-rodzic obwiniający

-rodzic bagatelizujący

 

 • Słuchanie musi być procesem aktywnym
 • Kiedy to możliwe, staraj się wsłuchiwać zarówno w treść wypowiedzi dziecka i w jego uczucia
 • Kiedy to możliwe, pozwalaj dziecku uczyć się na logicznych konsekwencjach swojego postępowania
 • Rozwiązywanie problemów za dzieci pogłębia ich zależność i niezaradność
 • Uczenie się na błędach jest niewłaściwe tylko wtedy, gdy zagraża to bezpieczeństwu dziecka lub zostaną naruszone prawa innych
 • Pomagaj w rozwiązywaniu problemów tylko wtedy, gdy konieczna jest Twoja ingerencja
 • Motywuj do samodzielnej pracy
 • Wyrażaj swoją wiarę w zdolności i możliwości dziecka
 • Nastawienie ?rodzice przeciwko dzieciom? wywołuje urazę i walkę, która rodzi poczucie winy i obniżenie poczucia własnej wartości u dzieci
 • Spotkania rodzinne pomagają przyjąć skuteczniejszy sposób wychowania, bardziej nastawiony na współpracę
 • Wskazówki dotyczące spotkań rodzinnych:

 

 • Powinny się odbywać regularnie, w ustalonym wcześniej czasie
 • Należy wspierać otwartą komunikację
 • Każdy w rodzinie powinien mieć szansę, żeby się wypowiedzieć
 • Na ogół lepiej jest najpierw pozwolić wypowiedzieć się dzieciom
 • Ustalenia poczynione w trakcie spotkania obowiązują do następnego wspólnego spotkania
 • Rodzina powinna dążyć do osiągnięcia porozumienia w danej sprawie, ale ostateczna decyzja należy do rodziców

 

 • Dawanie dzieciom wyboru zwiększa ich poczucie kompetencji i kontroli
 • Ucz dzieci dając dobry przykład
 • To, co rodzice robią ma na dzieci większy wpływ niż to, co mówią
 • Dorośli mogą wpływać zarówno pozytywne jak i negatywne zachowania swoich dzieci
 • Dzieci i nastolatki mogą ulegać wpływom rówieśników i mediów, ale najczęściej przyjmują wartości przekazywane im przez rodziców
 • Dbaj o swój system wartości jako rodzica! To, co jest dla Ciebie ważne, będzie ważne także dla Twojego dziecka!

 

Rady praktyka (rodzica i pedagoga):

 

 • Nie mamy zbyt wiele czasu dla naszych dzieci. Jeśli więc nasze spotkania z dziećmi są z konieczności ?akcyjne?, niech będą one ?efektywne wychowawczo?.
 • Nastolatek nie lubi poważnych rozmów ?w cztery oczy?. Rozmowa będzie owocna, jeśli odbędzie się przy wspólnym robieniu czegoś.
 • Otwarta komunikacja, pozbawiona manipulacji i gier jest koniecznością w wychowaniu nastolatka.
 • Jeśli dbamy o to, by być osobą spójną wewnętrznie, mamy większą szansę, by być autorytetem u nastolatka.
 • Nasz autorytet, wypływający z wierności systemowi wartości i jasnym, uczciwym regułom postępowania musi być także ?wyzwalającym?, czyli inspirującym do tworzenia własnej tożsamości, nie zaś ?ujarzmiającym?.
 • Konsekwencje stanowią lepszą metodę wychowawczą niż kary. Wzmacnianie pozytywnych zachowań jest skuteczniejsze niż tylko skupianie się na ?negatywach?.
 • Branie odpowiedzialności za własne postępowanie jest elementem dojrzałości, jest też naturalną koniecznością wychowania.
 • Akceptacja nie oznacza tolerowania postępowania niezgodnego z normami etycznymi i społecznymi.
 • Szkoła jest ?miejscem pracy naszego dziecka?, stąd poszanowanie zasad w niej panujących jest przygotowaniem młodego człowieka do dorosłego życia.
 • Dziecko jest ?dobrem wspólnym? zarówno rodzica jak i nauczyciela, dlatego warto zadbać by panował jednolity front wychowawczy, między placówką a rodzinami, oparty na wzajemnym poszanowaniu własnych ?stref wpływów? oraz na dbałości o wszechstronny rozwój młodego człowieka.
 • Jednym z ważniejszych zadań szkoły jest ?nauczenie uczenia się?. Żyjemy w rzeczywistości, w której nabywanie coraz to nowej wiedzy i kompetencji jest konieczne dla realizacji zawodowej i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Od nas ? rodziców – w dużej mierze zależy, jaki stosunek do nauki będą miały nasze pociechy i co z tego wyniknie dla ich przyszłości.

 

Pamiętajmy:

 

Fot. Woodleywonderworks, 2003

 1. Rodziców i dzieci łączy silna więź.
 2. Więź ta stanowi grunt dla rozwoju dziecka i może być silna także wtedy, gdy rodzic krzywdzi dziecko lub je opuszcza czyniąc tym samym spustoszenie w psychice młodego człowieka. Nawiązanie i utrzymanie więzi z rodzicami jest pierwszym i najważniejszym celem w życiu dziecka. Prawidłowa więź opiera się na przypisywaniu przez rodziców ważnego miejsca potrzebom dziecka i trafnym reagowaniu na nie. W rodzinach dysfunkcyjnych więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi mogą być osłabione lub zniekształcone, a potrzeby nie są w ogóle uwzględniane.
 3. Większość rodziców kocha swoje dzieci w sensie emocjonalnym (miłość jako uczucie), jednak wielu z nich nie potrafi realizować wobec nich ODPOWIEDZIALNEJ POSTAWY MIŁOŚCI.
 4. Uczucia są zmienne, pojawiają się w nas w odpowiedzi na zdarzenia zachodzące w rzeczywistości lub nasze wyobrażenia. Jako rodzice przeżywamy w stosunku do naszego dziecka różne UCZUCIA – nie tylko miłość, ale także złość, rozczarowanie, lęk.
 5. POSTAWA MIŁOŚCI jest niezmienna – niezależna od uczuć, zdarzeń, wyobrażeń – np. rodzic może realizować postawę miłości przeżywając złość lub rozczarowanie z powodu zachowania dziecka. Dlatego właśnie POSTAWA, a nie tylko UCZUCIE MIŁOŚCI wobec dziecka buduje więź. Postawę miłości przyjmujemy na mocy osobistej decyzji – jest ona reakcją intelektu i woli.
 6. Powiedzieć ?Kocham Cię? jest łatwiej, niż kochać odpowiedzialnie z pełną świadomością konieczności budowania postawy miłości wychowawczej!
 7. Rodzice wycofują się ze swojej roli wychowawczej i profilaktycznej wobec dzieci z różnych powodów:
  • są zaabsorbowani zarabianiem pieniędzy
  • przeżywają osobiste problemy: kryzys małżeństwa, alkoholizm, współuzależnienie, przemoc, depresja itp.
  • brakuje im wiedzy, umiejętności, dobrych wzorów z dzieciństwa
  • przeżywają brak satysfakcji z rodzicielstwa, obniżenie poczucia kompetencji w roli rodzica
  • nie wierzą, że mogą wywrzeć wpływ na swoje dzieci
 1. Rodzice mogą sprawować rolę rodzicielską wobec dzieci w destrukcyjny sposób – w takich przypadkach dochodzi do zniekształcenia więzi i poważnych urazów u dziecka:

 

  • rodzic „sprawca przemocy”/ więź oparta na przemocy
  • rodzic ofiara /więź oparta na przemocy
  • rodzic „dziecko” – odwrócenie więzi
  • rodzic nadkontrolujący i nadopiekuńczy – więź nieadekwatna do wieku dziecka, blokuje rozwój dziecka

rodzic „nieobecny” – osłabienie więzi

 

Polecam dla rodziców:

 

Adele Faber, Elaine Mazlish ?Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?.

 1. Faber, E. Mazlish ?Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać ,żeby z mani rozmawiały?.

Thomas Gordon ?Wychowanie bez porażek?.

Hanna Rylke ?Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi?.

Adele Faber, Elaine Mazlish ? Rodzeństwo bez rywalizacji?.

Kevin Steede ?10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców?.

 1. Gordon  ?Wychowanie bez porażek?.