UKS
"Bursa 3"

TENIS STOŁOWY – XVIII TURNIEJ SPORTOWY

REGULAMIN ROZGRYWEK TENISA STOŁOWEGO W RAMACH XVIII TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Uczestnictwo:
 • Drużynę stanowią wychowankowie jednej placówki, zespół liczy do 4  zawodników.
 • Wychowawca, opiekun grupy zobowiązany jest udostępnić organizatorowi listę imienną drużyny potwierdzoną przez dyrektora (kierownika) placówki oraz dokument identyfikujący zawodnika ze zdjęciem(legitymacja szkolna, dowód osobisty).
 • W przypadku udowodnienia zaangażowania zawodnika nie mieszkającego w danej placówce, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i odsunięta od dalszych rozgrywek.
 1. Przepisy gry:
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS
 • Każda drużyna dziewcząt i chłopców składa się z trzech zawodników podstawowych i jednego rezerwowego.
 • Podstawowy zawodnik może zostać zastąpiony rezerwowym wtedy rozgrywa wszystkie pojedynki, które pozostały do rozegrania w danym meczu.
 • Każdy pojedynek toczy się do wygraniadwóch setów przez jednego zawodnika, a każdy set do jedenastu punktów. 
 • Drużyna rozgrywa w danym meczu dziewięć pojedynków za każdy wygrany uzyskując po jednym punkcie.
 • Dopuszcza się do rozegrania meczu w przypadku gdy drużyny przystąpią do rozgrywek w niepełnych dwuosobowych składach. Drużyna traci wówczas ewentualne punkty, które zdobyłaby grając w komplecie.
 • W razie niestawienia się drużyny na mecz przyznawany jestwalkower 9:0.
 • Mecze eliminacyjne rozgrywane są w dwóch grupach A i B (dziewczęta i chłopcy) systemem ?każdy z każdym?.
 • Do półfinałów awansują dwie drużyny z każdej grupy z największą ilością punktów:
 • Zwycięzca z grupy A gra z drużyną która zajęła drugie miejsce w grupie B.
 • Zwycięzca z grupy B gra z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie A.
 • Opiekunowie drużyn zapewniają swoim zawodnikom sprzęt do rozgrywek do tenisa stołowego

Ponadto zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami tenisa stołowego prosi się opiekunów drużyn o nie ingerowanie  w przebieg poszczególnych pojedynków oraz nie komentowanie i nie podpowiadanie zawodnikom w trakcie meczów. Można to robić w przerwie miedzy setami oraz w przypadku wzięcia jednominutowej przerwy czasowej przez trenera, która przysługuje jednorazowo w trakcie każdego pojedynku.

O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

 

Mecze eliminacyjne odbywać się będą w Bursie Szkolnej Nr 3 przy ul. Weteranów 3 w Lublinie.

Tenis stołowy ? grupy turniejowe

 

TENIS   STOŁOWY  – CHŁOPCY

GRUPA  A GRUPA   B
BS  6 Internat Pszczela Wola
BS  7 BS  5
BS  3 BS 2

 

         TENIS  STOŁOWY  – DZIEWCZĘTA

GRUPA  A GRUPA  B
BS  3 BS  5
BS  7 BS  2

 

Harmonogram rozgrywek:

20.03.2018 r.    (wtorek)    

godz. 17:30         BS 5 ? BS 2          dziewczęta   9 : 0 walkower

godz. 18:00         BS 3 ? BS 7          dziewczęta  9 : 0

godz. 18:30         BS 6 ? BS 7          chłopcy     8 : 1

godz. 19:00         BS 7 ? BS 3          chłopcy   3 : 6  

godz. 19:30         BS 6 ? BS 3          chłopcy   7 : 2

21.03.2018 r.    (środa)      

godz. 17:30         Internat Pszczela Wola ? BS 5    chłopcy   5 : 4

godz. 18:00         Internat Pszczela Wola ? BS 2    chłopcy   6 : 3

godz. 18:30         BS 5 ? BS 2          chłopcy   7 : 2 

Półfinały i finały rozgrywek tenisa stołowego odbędą się 22.03.2018 r. (czwartek)

w LCKZ i U  przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie od godz. 16:30

Półfinały dziewcząt

BS3 – BS2  6 : 3

BS5 – BS7  5 : 4

mecz o III miejsce    BS2 – BS7   5 : 4

mecz o I miejsce  BS3 – BS5  5 : 4

Półfinały chłopcy

BS6 – BS5   7 : 2

Internat Pszczela Wola – BS3   6 : 3

mecz o III miejsce   BS5 – BS3  5 : 4

mecz o I miejsce   BS6 – PW  7 : 2