UKS
"Bursa 3"

STRZELECTWO – XVIII TURNIEJ SPORTOWY

 

XVIII Turniej Sportowy Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego Strzelectwo sportowe

Regulamin zawodów

Miejsce i termin:

 • Strzelnice pneumatyczne w Bursie Szkolnej Nr 3, ul. Weteranów 3
 • 10 kwietnia 2018  roku (wtorek) od godz. 16:40, wg ustalonej kolejności

Obsługa zawodów:

 • Kierownik zawodów ? Katarzyna Paśniczek
 • Sekretariat zawodów ? Lech Kowalczyk

Sędziowie zawodów:   

 • Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej ? Dariusz Winiarczyk
 • Sędzia osi 10 m broni krótkiej ? Jerzy Kursa
 • Sędzia osi 10 m broni długiej ? Marzena Kępa

Konkurencje:

 • Broń długa i krótka cal 4,5mm, odległość 10m
 • Strzelanie, postawa stojąca.
 • Broń długa Kpn 15 FWB-300, kaliber 4,5 mm, odległość 10 m. 5 strzałów próbnych do 1 tarczy i 15 strzałów ocenianych do 3 tarcz  (po 5 strzałów do tarczy) w czasie 15 minut.
 • Broń krótka Ppn 15 HW-40, kaliber 4,5 mm, odległość 10 m. 5 strzałów próbnych do 1 tarczy i 15 strzałów ocenianych do 3 tarcz  (po 5 strzałów do tarczy) w czasie 15minut.
 • Czas każdej serii ? 3 min., łączny czas strzelania ? 12 min.
 • Broń i amunicję zapewnia organizator.
 • Do zawodów dopuszcza się broń własną wyłącznie typu Kpn FWB-300 lub Ppn HW-40, która powinna być przewożona zgodnie z przepisami i zabezpieczona przez opiekuna drużyny.

Uczestnictwo:  

 • W zawodach biorą udział wychowankowie burs i internatów aktualnie zamieszkujący te placówki, zgłoszeni do zawodów listą potwierdzoną przez dyrektora lub kierownika placówki
 • Placówka może zgłosić dwie drużyny. Każda składa się z 5 zawodników. Dopuszcza się dowolny skład drużyn (w każdej może być dowolna liczba dziewcząt lub chłopców)
 • Wyniki drużyny pierwszej zostaną zaliczone do kategorii dziewcząt
 • Wyniki drużyny drugiej zostaną zaliczone do kategorii chłopców
 • Jeżeli placówka wystawia jedną drużynę to o przynależności do kategorii decyduje skład osobowy (większość dziewcząt lub chłopców)
 • Uwaga! Ci sami zawodnicy nie mogą występować w obydwu drużynach!
 • W zawodach biorą udział pięcioosobowe reprezentacje placówek, z których 3 osoby strzelają Kpn oraz 2 strzelają Ppn.

Klasyfikacja:

 • Drużynowa ? o wyniku zespołu decyduje suma punktacji poszczególnych zawodników strzelających z Kpn i Ppn (liczona do generalnej punktacji XVIII Turnieju)
 • Indywidualna ? prowadzona zarówno w kategorii: Kpn i Ppn

Inne postanowienia:

 • Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 • Za dyscyplinę drużyny odpowiada opiekun.
 • W sytuacji równej ilości punktów, decyduje ilość ?10? , w przypadku równej ilości ?10? decyduje wynik ostatniej serii pięciostrzałowej, przedostatniej, pierwszej.
 • Do spraw nieomówionych w ww. regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS.
 • Wyniki zawodów zostaną ogłoszone po zakończeniu zawodów.
 • Podczas strzelania obowiązują okulary ochronne ( sprzęt zapewnia organizator). Dopuszcza się używanie okularów własnych.

Program zawodów:

 • Od 1640 ? przeprowadzenie zawodów strzeleckich

Kolejność według protokołu losowania z dn. 17.10.2017 r.:

godz. 16:40 ? 17:00         Bursa Szkolna Nr 7 (1 drużyna)

godz. 17:00? 17:40          Bursa Szkolna Nr 5 (2 drużyny)

godz. 17:40 ? 18:20         Internat PSZCZELA WOLA (2 drużyny)

godz. 18:20? 18:40          Bursa Szkolna Nr 2 (1 drużyna)

godz. 18:40 ? 19:20         Bursa Szkolna Nr 3 (2 drużyny)

godz. 19:30 ? ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów

 

 

Wyniki strzelectwa sportowego

Placówka Imię i nazwisko   Ilość punktów Uwagi

 

 

Bursa Szkolna Nr 5

Drużyna I

 

Adrian Krupa Kpn 98 Najlepszy strzelec
Andzelika Sawicka Kpn 54  
Julia Bytys Kpn 74  
Kamil Władziewicz Ppn 87  
Jakub Łęcki Ppn 77  
  Razem   390 Miejsce II

 

Bursa Szkolna Nr 5

Drużyna II

Pavlo Khilko Kpn 68  
Sebastian Jurek Kpn 76  
Maciej Wnuk Kpn 50  
Patryk Serwa Ppn 88  
Adam Bielas Ppn 14  
  Razem   296 Miejsce II

 

Internat
Pszczela Wola

Drużyna I

Ekatarina Ivanowa Kpn 46  
Daria Tarakanowa Kpn 58  
Hubert Hutkowski Kpn 47  
Mateusz Sasin Ppn 77  
Kacper Łaskarzewski Ppn 105  
  Razem   333 Miejsce III

 

             Internat                       Pszczela Wola

Drużyna II

Danil Bagachanski Kpn 62  
Rafał Sęk Kpn 42  
Aleksander Karpowicz Kpn 71  
Aleksandra Richter Ppn 7  
Egor Labinov Ppn 60  
  Razem   242 Miejsce IV

 

Bursa Szkolna Nr 2

Drużyna II

Adrian Trzciński Kpn 44  
Gabriela Kałuża Kpn 55  
Piotr Jędrzejewski Kpn 54  
Jakub Woźny Ppn 100  
Damian Flor Ppn 16  
  Razem   269 Miejsce III

Bursa Szkolna Nr 3

Drużyna I

Patrycja Pasztaleniec Kpn 73  
Agata Pęczkowska Kpn 97 Najlepszy strzelec
Katarzyna Dudek Kpn 78  
Marcelina Kendzierawska Ppn 80  
Paulina Zdunek Ppn 109 Najlepszy strzelec
  Razem   437 Miejsce I

Bursa Szkolna Nr 3

Drużyna II

Alicja Piłat Kpn 45  
Kamila  Kot Kpn 76  
Jan Klimczak Kpn 86  
Cezary Filipowicz Ppn 115 Najlepszy strzelec
Szymon Tarczyluk Ppn 83  
  Razem   405 Miejsce I