UKS
"Bursa 3"

SIATKÓWKA – XVIII TURNIEJ SPORTOWY

                         REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH XVIII TURNIEJU SPORTOWEGO                                                 BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO                                                                                         W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Uczestnictwo:
 • Drużynę stanowią wychowankowie jednej placówki, zespół liczy do 12 zawodników.
 • Wychowawca, opiekun grupy zobowiązany jest udostępnić organizatorowi listę imienną drużyny potwierdzoną przez dyrektora (kierownika) placówki oraz dokument identyfikujący zawodnika ze zdjęciem(legitymacja szkolna, dowód osobisty).
 • W przypadku udowodnienia zaangażowania zawodnika nie mieszkającego w danej placówce, drużyna zostanie zdyskwalifikowana i odsunięta od dalszych rozgrywek.
 1. Przepisy gry:
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.
 • Wysokość siatki:
 • Dziewczęta: 224 cm
 • Chłopcy: 243 cm
 • Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu trzeci set do 15 punktów.
 • Każdy zespół ma prawo w każdym secie maksymalnie do dwóch przerw na odpoczynek i sześciu zmian zawodników. Wszystkie przerwy na odpoczynek trwają po 30 sekund.
 • Zawodnik ustawienia początkowego może opuścić boisko tylko jeden raz w secie. Może także w tym samym secie powrócić na boisko, ale tylko na miejsce w ustawieniu, które zajmował przed opuszczeniem
 • Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko przez tego samego zawodnika, którego zmienił.
 1. System rozgrywek
 • Mecze eliminacyjnedziewcząt i chłopców, będą rozgrywane w dwóch grupach A i B.
 • Zespoły w grupach grają systemem ? każdy z każdym?. Z każdej grupy do finału awansuje po dwie drużyny, które uzyskają najwięcej punktów.
 • W przypadku równej ilości punktów o awansie decyduje stosunek setów, a w dalszej kolejności wynik spotkania bezpośredniego pomiędzy tymi zespołami.
 • W półfinale zagrają ze sobą:
 • Zwycięzca grupyA ( A 1 ) z drugą drużyną grupy B ( B 2 )
 • Zwycięzca grupyB ( B 1 ) z drugą drużyną grupy A ( A 2 )
 1. Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.

Zespół, który bez uzasadnionych powodów nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie, przegrywa mecz walkowerem z wynikiem 0:3 w setach i 0:25 w każdym secie.

Zespół, który zdobył większą ilość punktów, zajmuje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują kolejno:

 •  stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach,
 • stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych małych punktów we wszystkich    rozegranych setach w spotkaniach,
 •  wynik bezpośredniego spotkania.

Za korzystniejszy uznawany jest zawsze ten ze stosunków, który jest liczbowo większy.

 1. Zachowanie uczestników zawodów
 • Uczestnicy muszą przyjmować decyzje sędziów w duchu sportowym, bez dyskusji.
 • W przypadku wątpliwości jedynie grający kapitan może zwrócić się do sędziego z prośbą o wyjaśnienie.
 • Za niewłaściwe zachowanie zawodnika uznaje się: gesty lub słowa pogardliwe, sprzeczne z dobrymi manierami lub zasadami moralnymi; zachowanie obraźliwe; agresję fizyczną lub groźby.
 • Zgodnie z oceną sędziego w zależności od stopnia przewinienia stosuje się i zapisuje w protokole zawodów następujące sankcje:
 • Upomnienie ustne ? przyznanie punktu i zagrywki przeciwnikowi
 • Żółta kartka ? wykluczenie zawodnika do końca seta, zawodnik musi być zmieniony regulaminowo oraz przyznanie punktu i zagrywki przeciwnikowi
 • Czerwona kartka ? dyskwalifikacja z meczu i pozostałych spotkań w ramach turnieju piłki siatkowej oraz przyznanie punktu i zagrywki przeciwnikowi

Przystąpienie do rozgrywek piłki siatkowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu turnieju.

Grupy turniejowe:

PIŁKA  SIATKOWA  ? DZIEWCZĘTA

GRUPA A GRUPA B
Bursa Szkolna Nr 3 Bursa Szkolna Nr 5
Bursa Szkolna Nr 6 Bursa Szkolna Nr 2
Bursa Szkolna Nr 7

PIŁKA  SIATKOWA  ?  CHŁOPCY

GRUPA A GRUPA B
Bursa Szkolna Nr 3 Bursa Szkolna Nr 7
Bursa Szkolna Nr 5 Bursa Szkolna Nr 6
Bursa Szkolna Nr 2

 

DZIEWCZĘTA    GRUPA A

BS3 BS7 BS6 PUNKTY MIEJSCE
BS3  2 : 1  2 : 0  4 I
BS7 1 : 2  2 : 0  3 II
BS6  0 : 2  0 : 2  2 III

 

DZIEWCZĘTA     GRUPA B BS5 BS2 PUNKTY MIEJSCE
BS5 2 : 0  2  I
BS2     0 : 2  1 II

 

CHŁOPCY GRUPA A BS3 BS2 BS5 PUNKTY MIEJSCE
BS3  2 : 0 w 2 : 0  4  I
BS2 0 : 2 w    O : 2 1  III
BS5  0 : 2    2 : 0 3  II

 

CHŁOPCY GRUPA B BS7 BS6 PUNKTY MIEJSCE
BS7 O : 2  1 II
BS6      2 : 0  2 I

 

 

Rozgrywki piłki siatkowej będą odbywać się  w sali gimnastycznej ZST-K przy ul. Zemborzyckiej  82 w poniedziałki  i czwartki w godz. 20:00 ? 21:30

Harmonogram rozgrywek:

Czwartek        11.01.2018 r.

godz. 20:00     BS 2 ? BS 5 chłopcy  0 : 2

godz. 20:40     BS 6 ? BS 7 chłopcy  2 : 0

Poniedziałek  15.01.2018 r.

godz. 20:00     BS 3 ? BS 2 chłopcy 2 : 0 walkower

godz. 20:40     BS 6 ? BS 7 dziewczęta  0 : 2

Czwartek        18.01.2018 r.

godz. 20:00     BS 3 ? BS 6 dziewczęta  2 : 0

godz. 20:40     BS 3 ? BS 5 chłopcy  2 : 0

Poniedziałek  22.01.2018 r.

godz. 20:00     BS 3 ? BS 7 dziewczęta   2 : 1

godz. 20:40     BS 5 ? BS 2 dziewczęta   2 : 0

Czwartek        15.02.2018 r.

PÓŁFINAŁ DZIEWCZĄT

godz. 20:00     A1 ? B2       BS3 – BS2  2 : 0 walkower

godz. 20:40     B1 ? A2       BS5 – BS7   2 : 0

Poniedziałek  19.02.2018 r.

PÓŁFINAŁ CHŁOPCÓW

godz. 20:00     A1 ? B2          BS3  - BS7    2 : 0

godz. 20:40     B1 ? A2       BS6BS5     0 : 2

Czwartek        22.02.2018 r.

FINAŁ DZIEWCZĄT

godz. 20:00     mecz o III miejsce   BS2 – BS7   O : 2

godz. 20:40     mecz o I miejsce      BS3 – BS5   O : 2

Poniedziałek  26.02.2018 r.

FINAŁ CHŁOPCÓW

godz. 20:00     mecz o III miejsce   BS7- BS6  2 : 1

godz. 20:40     mecz o I miejsce   BS3 – BS5  2 : 0