UKS
"Bursa 3"

Regulamin XVIII Turnieju Sportowego

XVIII Turniej Sportowy Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego

                             w roku szkolnym 2017/2018

Patronat:

Marszałek Województwa Lubelskiego

Patronat medialny:

Tygodnik ?Nowy Tydzień?

Organizatorzy: Bursa Szkolna Nr 3 w Lublinie, UKS Bursa3

Wspierający:

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie

Urząd Miasta Lublin Wydział Sportu i Turystyki ? Program ?Sportowa Szkoła?

Cele projektu:

 • Edukacja prozdrowotna
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych
 • Zaspokajanie potrzeby aktywności fizycznej
 • Rozwijanie ducha sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play
 • Aktywne formy spędzania czasu wolnego
 • Integracja środowiska

Uczestnicy:

Turniej przeznaczony jest dla młodzieży zamieszkałej w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych województwa lubelskiego. Udział może dotyczyć tylko wybranych dyscyplin sportowych, jednak wystawienie drużyn we wszystkich konkurencjach zwiększa szanse zwycięstwa w klasyfikacji generalnej.

Turniej przeznaczony jest w kategorii dziewcząt i chłopców w sześciu dyscyplinach sportowych:

 • Halowa piłka nożna
 • Piłka siatkowa
 • Koszykówka
 • Tenis stołowy
 • Szachy
 • sportowe ( z broni pneumatycznej)

Organizacja , zasady uczestnictwa ,podsumowanie turnieju:

 • Turniej przebiega według harmonogramu rozgrywek opracowanego przez organizatora. Regulaminy poszczególnych dyscyplin zostały opracowane w oparciu  o regulaminy zawodów Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
 • Nadrzędną zasadą obowiązującą w turnieju jest zasada fair play. W przypadku zachowań agresywnych, wulgarnych, godzących w dobre imię sportowców, opiekunów, sędziów zawodnik bądź drużyna może zostać wykluczona z dalszych rozgrywek w danej dyscyplinie lub z udziału w turnieju. Decyzję o wykluczeniu podejmują sędzia główny w porozumieniu z organizatorem i jest ona przekazywana drogą  mailową.
 • Turniej punktowany jest według następujących zasad: w każdej konkurencji drużyna uzyskuje, za I miejsce ? 6 , II miejsce ? 5 pkt., III miejsce ? 4 pkt.,  IV miejsce ? 3 pkt., V miejsce ? 2 pkt., VI miejsce ? 1 pkt.; zdobyte punkty w poszczególnych konkurencjach sumuje się, a placówka która zdobędzie największą liczbę punktów, zostaje zwycięzcą Turnieju.
 • Mecze turniejowe zapisywane są w jednolitych protokołach i przekazywane organizatorowi.
 • W każdej dyscyplinie placówka może wystawić tylko jedną reprezentację  w kategoriach: dziewcząt i chłopców.
 • Do zawodów dopuszczani są wychowankowie zdrowi, biorący czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego w szkole.
 • Przed każdym meczem opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania aktualnej listy zawodników biorących udział w danym dniu w rozgrywkach potwierdzonej przez dyrektora lub kierownika placówki.
 • Każdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobowiązany do posiadania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • Opiekun drużyny ma prawo zgłosić przed meczem do organizatora lub sędziego wniosek o weryfikację listy zawodników.
 • Zawodników obowiązują stroje sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny.
 • Organizator zastrzega sobie zmianę terminów rozgrywek w poszczególnych konkurencjach.
 • Komunikaty z zawodów sportowych będą publikowane na stronie organizatora: bursa3lublin.pl w zakładce UKS ?Bursa 3?.
 • Za kibiców odpowiadają wychowawcy z danej placówki. Liczba opiekunów musi być dostosowana do ilości kibiców (1 opiekun na 15 osób).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych.
 • Organizator zawodów nie ma obowiązku dostarczenia piłek na rozgrzewkę.
 • Istnieje możliwość wycofania drużyny z rozgrywek. Warunkiem jest powiadomienie organizatora o tym fakcie, co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi zawodami. W przypadku nie dopełnienia tego warunku, wszystkie spotkania wycofanej drużyny traktuje się jako walkower dla przeciwnika.
 • Dla zwycięskich placówek oraz drużyn w poszczególnych konkurencjach przewidziane są nagrody.
 • Podsumowanie turnieju i rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora turnieju lub w placówce wskazanej przez organizatora.
 • Fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski.