Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

„Razem na Święta”

Bursa Szkolna Nr 3 ponownie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji MEN „Razem na Święta”. Celem akcji jest motywowanie innych do niesienia pomocy potrzebujacym, budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie postawy otwartości serca.
Pamietając, że ciepłe słowa i życzliwość to najlepsze co możemy innym ofiarować, przygotowaliśmy świąteczne kartki, które powędrowały do naszych bliskich i zaprzyjaźnionych z nami osób.