Bursa Szkolna Nr 3 w Lublinie

Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

„Razem na Święta”

Bursa Szkolna Nr 3 ponownie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji MEN „Razem na Święta”. Celem akcji jest motywowanie innych do niesienia pomocy potrzebujacym, budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie postawy otwartości serca.
Pamietając, że ciepłe słowa i życzliwość to najlepsze co możemy innym ofiarować, przygotowaliśmy świąteczne kartki, które powędrowały do naszych bliskich i zaprzyjaźnionych z nami osób.

Akcja Polacy -Rodakom

Od 2018 roku Społeczność Bursy Szkolnej nr 3 aktywnie uczestniczy w akcji  charytatywnej  ,,POLACY – RODAKOM”, której inicjatorem jest Senator RP Pan Stanisław Gogacz.

W obecnej sytuacji wynikającej  z pandemii, zbiórka darów  w dotychczasowej formie nie  jest możliwa. Jednocześnie rozumiemy jak bardzo w tych trudnych czasach akcja pomocy Rodakom na wschodzie jest wskazana. To wyraz naszej solidarności i pamięci.  

Zaproponowaną przez Pana Senatora formą pomocy Polakom mieszkającym na Wschodzie jest zbiórka pieniędzy, dzięki którym będzie można przygotować chociaż część paczek dla potrzebujących.

Pamiętajmy, że przekazanie choćby złotówki przez każdego członka naszej społeczności to już kilka paczek od Bursy Szkolnej nr 3 w Lublinie.  Dlatego gorąco zachęcamy do podzielenia się dobrem.

Podajemy konto Stowarzyszenia, które współorganizuje akcję na terenie Lublina i zachęcamy do wpłat, dzięki którym wspomożemy naszych Rodaków za wschodnią granicą.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

44102031500000320200277392

z dopiskiem ,,NA AKCJĘ POLACY-RODAKOM”

BohaterON – włącz historię!

Drodzy Wychowankowie!

Nasza placówka już po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”. Efektem tegorocznej pracy jest album upamiętniający Kobiety Powstania Warszawskiego. Zachęcamy do zapoznania się z nim w wersji on-line.

CZEŚĆ i CHWAŁA BOHATEROM!!!

Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”

„Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody, tracąc pamięć, tracą życie”
C. K .Norwid.

         W najbliższych dniach listopadowej zadumy pamiętajmy, aby pochylić się nad odwagą i ofiarą wielu pokoleń Polaków walczących o niepodległość Polski i naszą wolność.

         Bursa Szkolna Nr 3 ponownie przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „SZKOŁA PAMIĘTA”. W tym roku nie mogliśmy razem z Wami wyruszyć na Cmentarz przy ul. Lipowej. Jednak w imieniu całej społeczności Bursy znicze zapaliła Pani Iwona, a załączone zdjęcia, które wykonała, niech wzbudzą w nas  pamięć o Tych, którym zawdzięczamy na Lubelszczyźnie wolność i dom.

W ramach akcji Szkoła Pamięta powstała w naszej placówce gazetka poświęcona Miejscom Pamięci Narodowej znajdującym się na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. 

Zachęcamy Was Droga Młodzieży, aby odwiedzić Miejsca Pamięci w Waszej okolicy, upamiętnić ważne postaci oraz wydarzenia związane z „Małą Ojczyzną”, ofiarować modlitwę i zapalić znicz bohaterom naszej wolności.

Podsumowanie Konkursu Fotograficznego „Jestem w domu, a w sercu wiosna”

Wiosną zaprosiliśmy młodzież do udziału w konkursie fotograficznym
 pt. „Jestem w domu, a w sercu wiosna”.

Jego celem było  zachęcaniemłodzieży  do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo,  do pozostania w domach i przestrzegania  przepisów obowiązujących w Polsce w okresie stanu epidemii.  

Zależało nam na uwieńczeniu obrazów z tego okresu (zdjęcia mogły być wykonane w domu, z okna, z balkonu, podczas spaceru).

Ciekawy kadr z ogrodu lub lasu miał stać się dla nas antidotum w tym trudnym okresie…

Oto wyniki Konkursu Fotograficznego „Jestem w domu a w sercu wiosna”

I miejsce ex aequo – Weronika Niedźwiedź,  Julia Sadowniczek

II miejsce – Marta Dec

III miejsce ex aequo – Amelia Sławacka, Aleksandra Borowiec.

Nagrody rzeczowe zostały przekazane osobom nagrodzonym osobiście.
Pozostałe osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymały wyróżnienia. Dziękujemy ,że podzieliliście się z nami emocjami towarzyszącymi Wam w tym trudnym czasie.


                                                                                                                   Organizatorzy konkursu:
                                                                                                          Ewa Bab
                                                                                                Iwona Kropidłowska

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA W BURSIE SZKOLNEJ NR 3 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zakwaterowanie odbywać się będzie zgodnie z poniższą procedurą. Naszym priorytetem jest  zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom oraz pracownikom Bursy, prosimy o przestrzeganie wprowadzonych zasad przy zakwaterowaniu.

Zakwaterowanie w dniu 31.08.2020 r. (poniedziałek) dla wychowanków nowoprzyjętych do bursy oraz wychowanków z Bursy Szkolnej nr 7  odbędzie się w porządku alfabetycznym w godzinach:

16.00 – 17.00 – nazwiska wychowanków od litery A do G (włącznie)

17.00 – 18.00 – – nazwiska wychowanków od litery H do Ż

Wychowankowie kontynuujący zamieszkanie będą kwaterowani w godzinach 18.00 – 20.00. Ci, których przyjazd nie jest konieczny w dniu 31.08.2020 r. zgłaszają się do bursy w dniu 01.09.2020 r.

W przypadku, gdy przyjazd do placówki w/w  dniach jest niemożliwy, należy poinformować o takim fakcie telefonicznie, podając przyczynę i datę stawienia się w bursie.

UWAGA!!!!!!

Warunkiem zakwaterowania jest zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021 oraz przywiezienie ze sobą oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna w przypadku wychowanka niepełnoletniego lub wychowanka pełnoletniego.

Regulamin funkcjonowania Bursy rok szkolny 2020-21

Oświadczenia rodzica w zwiazku z zakwaterowaniem

WAŻNE INFORMACJE

1. Do bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie zdrowi, którzy nie wykazują żadnych objawów chorobowych wskazujących na infekcje.

2. Przed wejściem do bursy prosimy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.

3. Po każdorazowym wejściu do budynku bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć osłonięte usta i nos.

4. Przyjmowanie młodzieży odbywać się będzie w pokojach wychowawców   i uczelniach na poszczególnych sektorach.

5. Wyznaczeni wychowawcy skierują nowoprzyjętych wychowanków do poszczególnych grup.

6. Podczas zakwaterowania z wychowankiem do bursy może wejść tylko jeden  z rodziców lub opiekunów.

7. Do bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, opiekacze, tostery itp.

8. Bursa zapewnia wszystkim wychowankom pościel i bieliznę pościelową.

9. Wychowankowie proszeni są o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego, małej kłódki z 2 kluczykami. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, aby wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku.

10. Wychowankowie zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowania się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej).