Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Ogień Niepodległości

W dniu 06 listopada 2019 roku uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez Bursę Szkolną nr 2 w Lublinie patriotycznej Mszy Świętej oraz uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim.

Harcerze ze sztafety rowerowej ” Ogień Niepodległości” przekazali światło zapalone w Kostiuchnówce na Ukrainie, miejscu krwawej bitwy legionów Piłsudskiego. Ogień Niepodległości ma chronić od zapomnienia pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez Naród Polski niezawisłego i wolnego państwa.