Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

MUZEUM MARTYROLOGII „POD ZEGAREM”

W dniu 11 kwietnia w ramach koła turystycznego  udaliśmy się do Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” na film pt: „Za kratą są zielone drzewa…” w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków. Film dedykowany jest wszystkim ofiarom hitlerowskiego terroru w szczególności tym, którzy oddali życie w imię  obrony ideałów wolności i niepodległości oraz tym, którzy przetrwali by świadczyć o okrucieństwie tamtych czasów. Bohaterkami dzieła są siostry Grażyna i Apolonia Chrostowskie, które z dwunastoma innymi Polkami zostały rozstrzelane za murami niemieckiego obozu Ravensbruck w dniu 18 kwietnia 1942 r.

Po prelekcji filmu obejrzeliśmy zbiory muzealne zawierające dokumenty i pamiątki osobiste po byłych więźniach Zamku Lubelskiego i niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbruck oraz materiały ikonograficzne Lublina z lat 1939 – 1944.