Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Lublin w pigułce

Z okazji 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej w dniu 23.05.2019 r. w ramach koła turystycznego odbyła się wycieczka edukacyjna pod hasłem „Lublin w pigułce” – Krakowskie Przedmieście i Plac Litewski.

Program wycieczki obejmował:

  •  Spotkanie z przewodnikiem PTTK Lublin -Barbarą Klimczak pod siedzibą Prezydenta Miasta Lublin tzw. Nowym Ratuszem.
  • Zwiedzanie Kościoła Świętego Ducha pw. Matki Bożej Dobrej Rady.
  • Zapoznanie się z legendą dotyczącą herbu Lublina – postument Koziołka na Krakowskim Przedmieściu.
  • Przybliżenie wychowankom architektury barokowej, renesansowej i klasycystycznej na przykładzie pałaców Czartoryskich i Lubomirskich.
  • Umożliwienie poznania historii Lublina poprzez pomniki znajdujące się na Placu Litewskim.
  • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości w związku z 450-letnią rocznicą zawarcia Unii Lubelskiej