Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Kampania „HAZARD? Nie, dziękuje.”

W dniu 13.02.2020 r. wychowankowie Bursy Szkolnej Nr 3 uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „HAZARD? Nie, dziękuję!”.Celem akcji jest zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych w tym sieci Internet, a także podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard a w konsekwencji uzależnienie od niego.Uzależnienie od gier jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy ale i ich rodziny.Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie chłopców mieszkających w naszej bursie.Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Służby Celnej za przeprowadzone zajęcia.