Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

III Konkurs wiedzy o Lublinie

Serdecznie zapraszamy wychowanków burs i internatów z terenu miasta Lublin,  województwa lubelskiego do udziału w trzeciej edycji Konkursu wiedzy o Lublinie pod hasłem „Lublin w czasie pandemii – miejsca za którymi tęsknię”

Patronat Honorowy obejmują:

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja wiedzy wśród młodzieży na temat miasta Lublina; jego tradycji, zabytków, kultury i historii.
  2. Kształtowanie wśród wychowanków postaw patriotyzmu regionalnego.

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs skierowany jest do młodzieży z burs, internatów oraz zaprzyjaźnionych placówek oświatowych na terenie Lublina.
  2. Z każdej placówkizapraszamy maksymalnie 5 osób.
  3. Zgłoszenie uczestników następuje poprzez przesłanie pismem drukowanym karty zgłoszenia mailowo na adres: dewert@bs3.lublin.eu, mciolek@bs3.lublin.eu lub pocztą na adres: Bursa Szkolna Nr 3 ul.Weteranów 3 20 – 038 Lublin lub osobiście w siedzibie Bursy.
  • Zgłoszenie wraz z pracą konkursową należy przesłać lub złożyć do dn.: 31.03.2021 r.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a opiekunowie podziękowania.

Przebieg konkursu:

III edycja Konkursu wiedzy o Lublinie odbędzie się w zmienionej formie, dostosowanej do obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Rezygnujemy z testu wiedzy odbywającego się  stacjonarnie w naszej placówce na rzecz wypracowania na temat „ Lublin w czasie pandemii – miejsca za,  którymi tęsknię…” przesłanego w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.

Wypracowanie powinno zawierać:

–  rys historyczny danego obiektu, miejsca, wydarzenia z nim związanego

– uzasadnienie wybranego tematu

– bibliografię, neografię

– minimum 2000 znaków;  czcionka Times New Roman;  interlinia 1,5; marginesy standardowe.

Prace należy przesłać do dn. 31.03.2021 r. na adres mailowy dewert@bs3.lublin.eu lub mciolek@bs3.lublin.eu. Wypracowania będzie sprawdzać komisja powołana przez organizatora. Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy, a przygotowujący ich nauczyciele – wychowawcy podziękowania.

Terminarz konkursu:

  1. Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy do dn.: 31.03.2021 r.
  2. Rozstrzygnięcie nastąpi w dn.: 26.04.2021 r.