Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Akcja Polacy -Rodakom

Od 2018 roku Społeczność Bursy Szkolnej nr 3 aktywnie uczestniczy w akcji  charytatywnej  ,,POLACY – RODAKOM”, której inicjatorem jest Senator RP Pan Stanisław Gogacz.

W obecnej sytuacji wynikającej  z pandemii, zbiórka darów  w dotychczasowej formie nie  jest możliwa. Jednocześnie rozumiemy jak bardzo w tych trudnych czasach akcja pomocy Rodakom na wschodzie jest wskazana. To wyraz naszej solidarności i pamięci.  

Zaproponowaną przez Pana Senatora formą pomocy Polakom mieszkającym na Wschodzie jest zbiórka pieniędzy, dzięki którym będzie można przygotować chociaż część paczek dla potrzebujących.

Pamiętajmy, że przekazanie choćby złotówki przez każdego członka naszej społeczności to już kilka paczek od Bursy Szkolnej nr 3 w Lublinie.  Dlatego gorąco zachęcamy do podzielenia się dobrem.

Podajemy konto Stowarzyszenia, które współorganizuje akcję na terenie Lublina i zachęcamy do wpłat, dzięki którym wspomożemy naszych Rodaków za wschodnią granicą.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

44102031500000320200277392

z dopiskiem ,,NA AKCJĘ POLACY-RODAKOM”