Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Akcja Charytatywna Polacy-Rodakom

Podobnie jak w ubiegłym roku, włączyliśmy  się w organizację  Akcji Polacy-Rodakom,   której patronuje Senator RP, Pan Stanisław Gogacz. W zbiórkę darów zaangażowała się cała społeczność Bursy. Przeprowadziliśmy zbiórkę żywności,  którą  następnie przekazaliśmy dla Polaków zza Wschodniej Granicy.

Młodzież wspólnie z wychowawcami brała także udział w pakowaniu świąteczno-noworocznych paczek w centrum akcji.

Była to wspaniała przygoda oraz lekcja otwartości na drugiego człowieka. Jesteśmy wdzięczni za życzliwość i zaangażowanie wszystkim którzy ofiarowali swoją pomoc i reprezentowali nasza Bursę.