Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA W BURSIE SZKOLNEJ NR 3 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zakwaterowanie odbywać się będzie zgodnie z poniższą procedurą. Naszym priorytetem jest  zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom oraz pracownikom Bursy, prosimy o przestrzeganie wprowadzonych zasad przy zakwaterowaniu.

Zakwaterowanie w dniu 31.08.2020 r. (poniedziałek) dla wychowanków nowoprzyjętych do bursy oraz wychowanków z Bursy Szkolnej nr 7  odbędzie się w porządku alfabetycznym w godzinach:

16.00 – 17.00 – nazwiska wychowanków od litery A do G (włącznie)

17.00 – 18.00 – – nazwiska wychowanków od litery H do Ż

Wychowankowie kontynuujący zamieszkanie będą kwaterowani w godzinach 18.00 – 20.00. Ci, których przyjazd nie jest konieczny w dniu 31.08.2020 r. zgłaszają się do bursy w dniu 01.09.2020 r.

W przypadku, gdy przyjazd do placówki w/w  dniach jest niemożliwy, należy poinformować o takim fakcie telefonicznie, podając przyczynę i datę stawienia się w bursie.

UWAGA!!!!!!

Warunkiem zakwaterowania jest zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021 oraz przywiezienie ze sobą oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna w przypadku wychowanka niepełnoletniego lub wychowanka pełnoletniego.

Regulamin funkcjonowania Bursy rok szkolny 2020-21

Oświadczenia rodzica w zwiazku z zakwaterowaniem

WAŻNE INFORMACJE

1. Do bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie zdrowi, którzy nie wykazują żadnych objawów chorobowych wskazujących na infekcje.

2. Przed wejściem do bursy prosimy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.

3. Po każdorazowym wejściu do budynku bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć osłonięte usta i nos.

4. Przyjmowanie młodzieży odbywać się będzie w pokojach wychowawców   i uczelniach na poszczególnych sektorach.

5. Wyznaczeni wychowawcy skierują nowoprzyjętych wychowanków do poszczególnych grup.

6. Podczas zakwaterowania z wychowankiem do bursy może wejść tylko jeden  z rodziców lub opiekunów.

7. Do bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, opiekacze, tostery itp.

8. Bursa zapewnia wszystkim wychowankom pościel i bieliznę pościelową.

9. Wychowankowie proszeni są o zabranie ze sobą zdjęcia legitymacyjnego, małej kłódki z 2 kluczykami. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, aby wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku.

10. Wychowankowie zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowania się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej).