Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Zwiedzamy lubelski skansen

W dniu 10 października 2019 r.chłopcy z Bursy Szkolnej Nr 3 udali się do Muzeum Wsi Lubelskiej w ramach Koła Turystycznego. Podczas wycieczki mieli okazję zapoznać się z zabytkami architektury drewnianej, murowanej i zbiorami etnograficznymi z dawnego województwa lubelskiego.
Wycieczka przebiegła w miłej atmosferze. Młodzież w skupieniu i z zaciekawieniem wysłuchała opowieści przewodnika. Serdecznie dziękujemy Muzeum Wsi Lubelskiej za pomoc w zorganizowaniu wyjścia.